පසුගිය කාලයට සාපේක්ෂව රට තුළ සිදුකරන කරන PCR පරික්ෂණ ප්‍රමාණය අවම කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපති උපුල් රෝහණ පවසනවා.

පසුගිය කාලයේ රට තුළ PCR පරික්ෂණ 20,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සිදුකළ බවත් ඉන් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 1,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වන බවත් මේ වනවිට රට තුළ සිදුකරන PCR පරික්ෂණ 5,000 සීමාවට අවම කර ඇති බවයි.

එලෙස PCR පරික්ෂණ ප්‍රමාණය අවම කර ඇත්තේ පළමු පෙළ ආශ්‍රීතයන් අවමවීම නිසා බව ඔහු පෙන්වා දනවා .

ශ්‍රී ලංකා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපතිවරයා මෙහිදී වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටියේ රටේ පවතින තත්ත්වය නිසි ලෙස අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා අහඹු PCR පරික්ෂණ වැඩි වැඩියෙන් කළ යුතු බවයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්