රටෙහි ඉහල යන බස් රථ අනතුරු සැලකිල්ලට ගනිමින් නව මගී ප්‍රවාහන බස්රථ රියදුරු බලපත්‍රයක් හඳුන්වා දීමට කටයුතු කරන බව ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම සඳහන් කර සිටිනවා.

මේ අනුව බර වාහන රියදුරු බලපත්‍රය ලබාගැනීමෙන් පමණක් මින් ඉදිරියට මගී ප්‍රවාහන බස් රථ ධාවනය කළ නොහැකි වන බව ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරයි.

ඒ වෙනුවට මගී ප්‍රවාහන රියදුරු බලපත්‍රයක් අලූතින් හදුන්වාදෙන බව ද ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර තිබේ. මේ අනුව සියලු මගී ප්‍රවාහන රියදුරන්ට දෙසතියක පුහුණුවක් ලබාදීමෙන් අනතුරුව මෙම නව රියදුරු බලපත්‍රය ලබා දෙන බවත් ඔහු සඳහන් කර සිටියේ.

ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය සහ ආරක්ෂක අංශ එක්ව මෙම වැඩපිළිවෙළ සකස් කරන බවත් අමුණුගම වැඩි දුරටත් සඳහන් කරයි.

නව රියැදුරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා රියැදුරන්ට වසරක කාලයක් හිමිවන බවයි අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්