කොළඹ නෙළුම් පොකුන මහින්ද රාජපක්ෂ රඟහල ඉදිරිපිට විහාර මහා දේවි උද්‍යානයේ ඉදිකර ඇති පරිසර හිතකාමී බිතුසිතුවමක් පරිසර පොලිස් ඒකකය විසින් අද ඉවත් කර තිබෙනවා .

වනජීවී හා සොබාදහම් ආරක්ෂණ සංගමයේ යෞවන අංශය විසින් පින්තාරු කරන ලද බිතුසිතුවමක් ජාත්‍යන්තර දේශගුණික ක්‍රියාකාරී දිනයට සමගාමීව මෙම චිත්‍රය ප්‍රදර්ශනය කිරීමට කටයුතු යොදා තිබුණා.

වනජීවී හා සොබාදහම් ආරක්ෂණ සංගමයේ තරුණ අංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද ගෝලීය දේශගුණික ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ මහජනතාව දැනුවත් කිරීමේ මෙහි අරමුණයි.

කොළඹ මහ නගර සභාවේ අනුමැතිය ලැබීමෙන් පසු වනජීවී හා සොබාදහම් ආරක්ෂණ සංගමයේ යෞවන අංශය විසින් එම බිතුසිතුවම් සකස් කර එම ස්ථානයේ ප්‍රදර්ශනය කිරිමට කටයුතු යොදා තිබුණා.

කෙසේ වෙතත්, පොලිස් පරිසර ඒකකයේ ප්‍රධානියා එම ස්ථානයට ගොස් එම බිතුසිතුවම අනුමැතියකින් තොරව ඉදිකර ඇති බව දැනුම් දී ඇත්තේ.

එහි ප්‍රථිපලයක් ලෙස පොලිස් පරිසර ඒකකයේ මැදිහත් වීමෙන් එම බිතුසිතුවම සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කිරිමට පියවර ගෙන තිබුණා.

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්