දුම්රිය රියැදුරන් විසින් ආරම්භ කරන ලද දුම්රිය වර්ජනය අත්හිටුවීමට තීරණය කළ බව දුම්රිය වෘත්තිය සමිති පවසනවා.

………………..
දුම්රිය රියැදුරන් හදිසි වර්ජනයක් අරඹයි

අසාධාරණ විනය ක්‍රියා මාර්ග ගැනීම හේතුවෙන් දුම්රිය එන්ජින් රියැදුරන්, නියාමකවරුන් ඇතුළු වෘත්තීය සමිති කිහිපයක් ඒකාබද්ධව වැඩවර්ජනයක් අරඹා තිබෙනවා.

ඒ දුම්රිය ධාවනයේදී ඇතිවන ප්‍රමාදයන් හේතුවෙන් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අසාධාරණ ලෙස දුම්රිය රියැදුරන් ගෙන් එම පාඩුව අයකර ගැනීමට කටයුතු කිරීම මෙම වැඩ වර්ජනයට හේතුව වී ඇති බවයි දුම්රිය එන්ජින් රියැදුරන් ගේ වෘත්තීය සමිති සම්මේලනයේ ලේකම් ඉන්දික දොඩංගොඩ පැවසුවේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්