21 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට සහය ලබාදෙන බවට දන්වමින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා වෙත ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා.

කෙටුම්පතට යෝජනා කර ඇති සියළු සංශෝධනයන් සමග එකඟත්වය පළ කරන බවත්, ඒ සඳහා අවශ්‍ය පූර්ණ සහයෝගය ලබාදෙන බවත් හිටපු ජනාධිපතිවරයා යොමු කළ ලිපියේ සදහන්.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්