වාර දෙකකදී දිනකට පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ 200ක් කොළඹ ජාතික රෝහලේ ස්ථාපිත කළ පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණාගාරය තුළින්  සිදු කර ගත හැකි බව ජාතික රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය කුමාර වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා.

ජාතික රෝහලේ පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ කටයුතු අද (12) දින සිට ආරම්භ කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද දින සිට පැය 5 ක් වැනි කාලයක් තුළදී මෙම පරීක්ෂණ වාර්තා ලබා ගැනීමට හැකියාව පවතිනු ඇත.

එමගින් රෝහලේ දෛනිකව සිදු කරන හදිසි වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සහ ශල්‍යකර්ම කඩිනමින් සිදු කිරීමට හැකි බවද ජාතික රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයා වැඩිදුරටත් අවධාරණය කරනවා.

මේ වනතෙක් කොළඹ ජාතික රෝහලේ පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ වෛද්‍ය පර්යේෂණ ආයතනයෙන් හා මුල්ලේරියාව රෝහලෙන් සිදු කරගෙන තිබෙනවා.

එම පරීක්ෂණාගාරය ස්ථාපිත කිරීමට අවශ්‍ය රසායනාගාර උපකරණ සඳහා රුපියල් මිලියන 13 ක ආධාර තිස්ස ද සිල්වා පදනමෙන් සහ රුපියල් ලක්ෂ 50 ක් වටිනා පී.සී.ආර් යන්ත්‍රය හේමාස් ආයතනය මගින් ලබා දී ඇති අතර එම නවීන වෛද්‍ය උපකරණ ලබාගැනීම සඳහා සම්බන්ධීකරණය සහ මගපෙන්වීම සිදු කර ඇත්තේ හෘද රෝග වි‌ශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය විසිනි.

මේ අතර මෙම රසායනාගාර කටයුතු ජාතික රෝහලේ ආරම්භ කිරීමෙන් අනතුරුව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය වෙත එහි අයිතිය පැවරීමේ ලියකියවිලි සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය වෙත ලබාදී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්