ඉන්දියානු ණය පහසුකම යටතේ මෙරටට ලැබෙන අවසන් ඩීසල් රැගත් නෞකාව හෙට (16) මෙරටට පැමිණීමට නියමිතව තිබෙනවා.

ඒ අනුව අග්‍රමාත්‍යවරයා පැවසුවේ, අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන්ට ප්‍රමුඛතාව ලබා දෙමින් ඉන්ධන බෙදාහැරීම සිදු කරන බවත් මේ මාසයේ අවසානය දක්වා නිශ්චිතව ඉන්ධන නැව් ලබාගෙන ඇති බවයි.

කෙසේ නමුත් ඉන් පසු ණය පහසුකම් දීර්ඝ කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට සාකච්ඡා කරමින් පවතින අතර යළිත් ඉන්ධන නැවක් පැමිණෙන නිශ්චිත දිනයක් සම්බන්ධයෙන් වාර්තා වන්නේ නැහැ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්