හෙට (15) දිනයේ හෙට පැවැත්වීමට නියමිත පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය අවලංගු කර තිබෙන බව පාර්ලිමේන්තු සන්නිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

මීට පෙර පැවති පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ඉල්ලා අස්වීම නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සඳහා හෙට පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීමට තීරණය කොට තිබූණි.

කෙසේ වෙතත්, ජූලි 13 වනදා ඉල්ලා අස්වන බවට ජනාධිපතිවරයා සහතික වී ඇතත් තවමත් නිල ඉල්ලා අස්වීමක් සිදු කර නොමැත.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්