පරිපාලනමය තීරණයක් සම්බන්ධයෙන් මතුවූ ගැටලුවක් හේතුවෙන් දුම්රිය ධාවනයෙන් ඉවත් වීමට දුම්රිය රියදුරු සහ නියාමක සංගම් කීපයක් තීරණය කර තිබෙනවා.

මේ හේතුවෙන් දැනටත් කොළඹ කොටුව සහ මරදාන දුම්රිය ස්ථානවලින් ඇරඹෙන දුම්රිය ධාවනයන් ඇණ හිට ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

උත්සව සමය වෙනුවෙන් ගම්බිම් බලා යන ජනතාවට විශේෂ දුම්රිය සේවාද අද ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබුණා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්