වැඩබලන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් අද සිට දිවයින පුරා හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කරමින් නිකුත් කරන ලද අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් ඉවත් කරගන්නා ලෙස ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය ඉල්ලීමක් කර කර තිබේ.

ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ ජනපති ධූරයට අනුප්රාප්තිකයෙකු තෝරා පත් කර ගැනීමට පාර්ලිමේන්තුවට දින තුනකට පෙර මෙම හදිසි තත්ත්වය ප්‍රකාශයට කර පත් කර ඇති බවයි.
මෙවැනි මොහොතක හදිසි නීති රෙගුලාසි මගින් ජන ජනාධිපතිවරයා තෝරා පත් පත් කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කිසිදු නීත්යානුකූල මතයක් ප්රකාශ කිරීම , යටත් යටපත් කිරීම හෝ යම් සම්මුතියක් යටපත් කිරීම හෝ විශේෂිත අපේක්ෂකයෙකු පිළිබඳ විරුද්ධවීම හෝ එකඟ නොවීම යටපත් කිරීම සිදු නොකළ යුතු බව ඔවුන් සිය නිවේදනයේ සඳහන් කර තිබේ.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්