සිමෙන්ති මිල යළිත් ඉහළ නැංවීමට විරෝධය පළ කරමින් ශ්රී ලංකා ජාතික ඉදිකිරීම්කරුවන්ගේ සංගමය සියලු ඉදිකිරීම් තාවකාලිකව නතර කර ඇති බව ශ්රී ලංකා ජාතික ඉදිකිරීම්කරුවන්ගේ සංගමයේ සභාපති සුසන්ත ලියනාරච්චි පවසනවා.

වැට් බදු වැඩිවීම මත සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල ඉහළ දැමූ බව සිමෙන්ති සමාගම් පවසන නමුත් බදු වැඩිවීමට පෙරත් අදාළ සමාගම් සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල ඉහළ දැමූ බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ.

විදේශ සමාගම් විසින් ගෙන්වන සිමෙන්ති මිලදී ගැනීම මහජනතාව නතර කළ යුතු බවත් දේශීයව නිෂ්පාදනය කරන සිමෙන්තිත් මිල ගණන් අධ්යයනය කළ යුතු බවයි ඔහු ප්රකාශ කළේ.

හිතුමතේ සමාගම් සිමෙන්ති මිල ඉහළ දැමීම සම්බන්ධයෙන් රජය සහ විෂයභාර අමාත්යවරුන් මැදිහත් විය යුතු බවත් සිමෙන්ති සඳහා මිල පාලනයක් අවශ්ය බවයි සුසන්ත ලියනාරච්චි වැඩිදුරටත් පවසන්නේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්