සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ඇරඹෙන දිනය වෙනස් කරන්නේ නැහැ – විභාග කොමසාරිස්
අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය කල් දැමීමේ කිසිදු තීරණයක් ගෙන නොමැති බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා පවසනවා.

ඒ අනුව සැලසුම් කළ පරිදි ලබන 23 වන දා සිට විභාගය ආරම්භ කරන බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් එල්. එම්. ඩී. ධර්මසේන සඳහන් කළා.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්