රුසියාවේ නිෂ්පාදිත ස්පුට්නික් – V කොරෝනා එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 6.5 ක් රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව මගින් ඇණවුම් කිරීමට සැරසෙනවා. ඒ, එම එන්නතෙහි හදිසි භාවිතය සඳහා ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ අනුමැතිය ලැබීමෙන් අනතුරුවයි.

කොරෝනා එන්නත් ලබා ගත යුතු මිල සම්බන්ධයෙන් තීරණය කිරීමට පත් කළ කමිටුව ස්පුට්නික් එන්නත නිෂ්පාදනය කරන රුසියානු “ගමාලෙයා” ආයතනය සමග සාකච්ඡා කිරීමෙන් පසු ඒ පිළිබඳ තීරණයකට ද එළඹුණා.

ඒ අනුව, එම එන්නත් මාත්‍රාවක් මිලදී ගනු ඇත්තේ ඇමෙරිකානු ඩොලර් 9.95 ක මිලකටයි.

කෙසේ නමුත්, චීන සිනොෆාම් කොරෝනා එන්නත ඇණවුම් කිරීම සදහා ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවට මෙතෙක් ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ අනුමැතිය හිමිවී නැහැ.

එමගින් එන්නතෙහි හදිසි භාවිතය සඳහා අනුමැතිය ලැබුණහොත් එම එන්නත ද ඇණවුම් කිරීමට පියවර ගන්නා බවයි රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ සාමාන්‍යාධිකාරි දිනූෂ දසනායක සඳහන් කළේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්