හෙට(06) සහ අනිද්දා (07) දිනවල විදුලි විසන්ධි කිරීමක් සිදු නොකරන බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම සදහන් කරයි.

එහි සභාපති ජනක රත්නායක මහතා සඳහන් කළේ විදුලි බලාගාර ආශ්‍රිත ජලාශවලට සැලකිය යුතු වර්ෂාපතනයක් ලැබීම හේතුවෙන් ඉදිරියේ දී විදුලි කප්පාදු කාලසීමාව අවම කිරීමට හැකියාව ඇති බවයි.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්