පවතින තත්වය මුල් කරගෙන ශ්‍රී ලංකාව බලා සංචාරය සඳහා යන සිය පුරවැසියන්ට අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කිරීමට එක්සත් රාජාධානිය රජය විසින් කටයුතු කර ඇත.

ඒ අනුව ඔවුන් විසින්, ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දී සිටින දරුණු ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ ඇතිවිය හැකි සිවිල් නොසන්සුන්තාවයන් හේතුවෙන්,අත්‍යවශ්‍ය සංචාර හැර අනෙකුත් සංචාර සියල්ලම අවලංගු කරන මෙන් උපදෙස් ලබා දි ඇත.

එමෙන්ම මීට පෙර ද මැයි 13 සිට ජුනි 10 දක්වා එක්සත් රාජධානිය විසින් මෙම සංචාරක අනතුරු ඇගවිම නිකුත් කොට තිබුණි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්