ශ්රී ලංකාවේ වත්මන් ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ ඉන්දියාවට ලබා දිය හැකි සහයෝගය පිළිබඳව ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්ය අචාර්ය එස්. ජයශංකර් මහතා එරට පාර්ලිමේන්තුවේ උපදේශන කමිටුව හමුවේ ප්රකාශයක් කිරීමට සුදානම් බව වාර්තා වෙනවා.

මෙම ප්රකාශය ලබන 18 වැනිදා සිදු කිරීමට නියමිතයි.

එහිදී ඉන්දියාවේ අසල්වැසියාට ප්රමුඛතාව යන විදේශ ප්රතිපත්තියේ සිටිමින් ලබාදිය හැකි ආධාර සහ එය සිදුකරන ක්රමවේදය පිළිබඳව අදහස් පළ කිරීමට නියමිත බවයි විදෙස් මාධ්ය වාර්තා කරන්නේ. දැනටමත් මධ්යම රජයේ අවසරය ඇතිව තමිල්නාඩු ප්රාන්තය ශ්රී ලංකාවට ඖෂධ හා අත්යවශ්ය අහාර ලබාදීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්