ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මගින් ශ්‍රී ලංකාව සඳහා පත්කර ඇති නියෝජිතයින් අතර අද (24) හමුවක් පැවැත්විය.

කොළඹ, කොටුව ජනාධිපති මන්දිරයේ දී අද පස්වරුවේ හමුව පවත්වා ඇත.

ඒ අනුව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ප්‍රතිපත්තිවලට අනුකූලව මෙම දුෂ්කර අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකාවට සහායවීමට අපේක්ෂා කරන බව එම නියෝජිත පිරිස අදාළ හමුවේදී පවසා තිබේ.

සතියක කාලයක් මෙරට රැඳීසිටින IMF නියෝජිත පිරිස මාණ්ඩලික මට්ටමේ ගිවිසුමකට එළැඹීමට අදාළව සහ ප්‍රතිපත්තිමය කරුණු පිළිබඳ දීර්ඝව අධ්‍යයනයට ලක්කරමින් සිටී.

ඒ අනුව අග්‍රාමාත්‍යවරයා, මුදල් අමාත්‍යාංශය, මහ බැංකුව ඇතුළු ආර්ථික බලධාරීන් හා විශේෂඥයන් සමග සිදු කළ සාකච්ඡා සහ වත්මන් තත්ත්වය පිළිබඳ ඔවුන් ජනාධිපතිවරයා සමග සාකච්ඡා කර තිබේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්