පෙබරවාරි 21 වනදා එක්දින සංකේත වැඩවර්ජනයක් පැවැත්වීමට තීරණය කළ බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසයි.

මේ අතර සෞඛ්‍ය සේවා වෘත්තීය සමිති 18 විසින් දින 9ක් තිස්සේ සිදුකළ වැඩ වර්ජනය පසුගියදා දින 14 කාලයක් සඳහා තාවකාලිකව අතිහිටුවන ලදී.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්