වෙරළාසන්න ප්‍රදේශ කිහිපයකින් මුහුද ගොඩ ගැලීමක්
 

වෙරළාසන්න ප්‍රදේශ කිහිපයකින් මුහුද ගොඩ ගැලීමක් .

වෙරළාසන්න ප්‍රදේශ කිහිපයකින් මුහුදු රළ ගොඩට ගැසීමක් තිබෙන බව අප වාර්තා කරුවන් සඳහන් කරයි.

මේ අතර දැඩි සුළඟත් මුහුදේ කැළඹිලි ස්වභාවයත් හේතුවෙන් එම තත්ත්වය වාර්තා වී ඇති බවද පැවසේ.

වාර්තාකරුවන් සඳහන් කරන්නේ දෙහිවල, අම්බලන්ගොඩ සහ ගාල්ල යන ප්‍රදේශවල ස්ථාන කිහිපයකින් එලෙස මුහුදු රළ ගොඩට පැමිණ ඇති බවය.

මේ අනුව ගාල්ල – කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයට අකුරල කහව තෙල්වත්ත යන ප්‍රදේශවලින් ද මුහුදු රළ ගොඩට පැමිණ ඇති අතර ඒ හේතුවෙන් මාර්ගයේ ගමනාගමනයට බාධා එල්ල වී ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්