ලබන අගෝස්තු 01 වැනි දා සිට වෙන් කළ දුම්රිය ආසන ගාස්තු ඉහළ දමන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

ඒ අනුව පළමු, දෙවන හා තුන්වන පන්තියේ වෙන්කළ දුම්රිය ආසන ගාස්තු ඉහළ දමන බව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී ධම්මික ජයසුන්දර මහතා පවසයි.

ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ පසුගිය 22 වැනි දා දුම්රිය ප්‍රවේශ පත්‍රයේ මිල වැඩිවීමට සමගාමීම මෙම ගාස්තු වැඩි කිරීම සිදු කෙරෙන බවයි.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්