විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනයේ සාමාජිකයින් පිරිසක් පා පැදි විරෝධතාවක

විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනයේ සාමාජිකයින් පිරිසක් පා පැදි විරෝධතාවක් ආරම්භ කර තිබේ.

නුගේගොඩ ගුවන් පාලම අසලින් ඔවුන් මෙම විරෝධතාව ආරම්භ කර තිබේ. එහිදී ඔවුන් විරෝධතා පුවරු සහ අංක 9 පුවරු ප්‍රදර්ශනය කරමින් මේ වන විට කොළඹ දෙසට පැමිණෙමින් සිටින් බව වැඩිදුරටත් සදහන් වේ.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්