අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ උත්තර පත්‍ර පරික්ෂා කරන ගුරුභවතුන් සඳහා ඉන්ධන නිකුත් කිරීමේ ප්‍රමුඛතාවය ලබාදෙන්නැයි විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් එල් එම් ඩී ධර්මසේන මහතා සියලු පාර්ශවයන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

ඒ අනුව අදාළ පත්වීම් ලිපිය, ඉන්ධන ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් විභාග කොමසාරිස් නිකුත් කළ ලිපිය මෙන්ම හැඳුනුම්පත රැගෙන ගුරුවරයෙකු පැමිණියහොත්, ඉන්ධන ලබාදීමේදී එම නිලධාරීන්ට විශේෂ ප්‍රමුඛතාවක් ලබාදෙන ලෙස සඳහන් කර සිටී.

දරුවන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන් සිදුකරනු ලබන කටයුත්තක් සේ සලකා මහජනතාවගේ සහ ඉන්ධනහල් හිමියන්ගේ සහයෝගය කරුණිකව ලබා දෙන ලෙස අද (17) මාධ්‍ය ට අදහස් දක්වමින් විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් වරයා ප්‍රකාශ කර ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්