විදුලි බිල්පත් ගෙවීම මඟහැර ඇති පාරිභෝගිකයින්ගෙන් ඒ සඳහා අමතර මුදලක් අය කරගැනීම හෝ ඔවුන්ට සැපයෙන විදුලිය විසන්ධි කිරීමට අදාළ නියෝගයක් නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරන බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පවසනවා.

එහි සභාපති ජනක රත්නායක පැවසුවේ අද දිනයේ අදාළ නියෝගය නිකුත් කරන බවයි.

“විදුලිබල මණ්ඩලයේ සහ ලෙකො එකෙයි පාරිභෝගිකයින් නොගෙවූ බිල්පත් මුදල රුපියල් බිලියන 50ක්. මේක කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේක බේරගන්න ඕනේ.”

එම කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට දින 45ක කාලයක් සඳහා අවශ්‍ය දැවිතෙල් හා ඩීසල් එකවර ආනයනය කර ගබඩා කරගැනීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි.

ජල විදුලි බලාගාර ආශ්‍රිත ජලාශවල ධාරිතාවය සියයට 47 දක්වා පහත වැටීමත් සමග ජාතික පද්ධතියට එක් කරන ජල විදුලිය ප්‍රමාණය මේ වනවිට සියයට 25 දක්වා අඩුවී තිබේ.

ඒ හේතුවෙන් ජල විදුලි නිෂ්පාදනය මේ මොහොතේ සියයට 50 කින් අඩු කළ යුතු බවට මහජන උපයෝගිතා කොමිසම නිර්දේශ කර තිබේ.

ඉන් ඇති වන විදුලි හිඟය පෞද්ගලික විදුලි ජනන යන්ත්‍ර ද ඇතුළුව තාප විදුලි බලාගාර මගින් ආවරණය කරගැනීමට අපේක්ෂිතය.

නමුත් සියලුම තාප විදුලි බලාගාර අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම සඳහා ප්‍රමාණවත් තරම් ඉන්ධන ලැබුණහොත් පමණක් මෙම සැලසුම සාර්ථක වනු ඇති බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පැවසුවේ.

ඊයේ රාත්‍රියේ පැවති උපරිම ජාතික විදුලි ඉල්ලුම මෙගාවොට් 2,596කි. ඉන් සියයට 71ක් තාප විදුලි බලාගාරවලිනුත් සියයට 25ක් ජල විදුලියෙනුත් සපුරාගෙන ඇත්තේ.

කැලණිතිස්ස බලාගාරය සහ සොජිට්ස් බලාගාරය ඩීසල් නොමැතිව තවමත් අක්‍රියව පවතී. එමෙන්ම විදුලිබල මණ්ඩලයට අයත් මතුගම,කොලොන්නාව හා තුල්හිරිය කුඩා බලාගාර ද නතර කර තිබෙන්නේ ඩීසල් හිඟය හේතුවෙනි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්