රට තුළ පවතින දැවැන්ත ඉන්ධන අර්බුදය හමුවේ මේ වන විටත් ඩීසල් නොමැතිකම හේතුවෙන් බලාගාර කිහිපයක විදුලි ජනන කටයුතු සිදුනොකෙරෙන බව වාර්තා වේ.

කෙසේවෙතත් බලාගාර සඳහා දැවී තෙල් ප්‍රමාණවත් වන්නේ ද තවත් දින දෙකකට බවත් මෙම තත්ත්වය ඉදිරියටත් පැවතිය හොත් විදුලි කප්පාදු කාලසීමාව ඉහළ නැංවීමට ද සිදුවන බවත් සදහන් වේ.

source – ada derana

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්