දෛනික විදුලි කප්පාදුවක් සිදුකිරීමට අවශ්‍ය නොවන බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පවසනවා.

“නිරන්තරයෙන් ඉන්ධන ලැබිය යුතුයි. එහෙම උපකල්පනය කරලා තමයි අපි මේ තීරණයට ආවේ. ඒ ගැන විදුලිබල මණ්ඩලයට අපි දන්වලා තියෙනවා.” මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක දැන් පැවැත්වෙන මාධ්‍ය හමුවකදී මේ බව ප්‍රකාශ කර සිටියා.

ජල විදුලිය නිෂ්පාදනය හා බලාගාර සතු ඉන්ධන සීමාවීම හේතුවෙන් අද සිට දෛනිකව විදුලි කප්පාදුවක් සිදුවිය හැකි බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසම මීට පෙර පැවසුවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්