මේ වන විට මතභේදයට ලක්ව ඇති කරුණක් වන විදුලිබල මණ්ඩල සභාපතිවරයා කෝප් කමිටුව හමුවේ සිදුකළ කරන ලද ප්‍රකාශයේ ඇතැම් කරුණු ඉල්ලා අස්කරගැනීමට අදාළ නියෝගය මේ දක්වාත් ලබාදී නොමැති බව වාර්තා වී තිබේ.

පසුගිය දිනෙක විදුලිබල මණ්ඩල නිලධාරීන් කෝප් කමිටුව හමුවට කැඳවු අවස්ථාවේ දී “ඉන්දීය අගමැති බලකර බව කිව්වා” ලෙස සභාපතිවරයා කිසියම් ප්‍රකාශයක් සිදුකර තිබුණි.

කෙසේ නමුත් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කල ට්විටර් පණිවිඩයෙන් ( Link_ https://bit.ly/3xJMxnb ) පසු ඔහු එම ප්‍රකාශය ඉල්ලා අස්කර ගැනීමක් සිදුවිය.

ඒ අනුව විදුලිබල මණ්ඩල සභාපති එම්.එම්.සි ෆර්ඩිනැන්ඩු මහතා විසින් කෝප් කමිටු සභාපති මහාචාර්යය චරිත හේරත් මහතා වෙතද ලිඛිත ඉල්ලීමක් ද ඒ සම්බන්ධයෙන් සිදුකර තිබුණි.

මේ අනුව එම ඉල්ලීම කෝප් කමිටුව වෙත ලැබී තිබුණ ද ඊට අදාළව නිශිචිත දැනුම් දීමක් කර නොමැති බව කෝප් කමිටු ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

ප්‍රකාශය ඉල්ලා අස්කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කෝප් කමිටුව රැස්වී සාකච්ඡා කර ඒ සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගත යුතු බවද කෝප් කමිටු ආරංචි මාර්ග සඳහන් කෙරේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්