වැඩි මිලට සහල් අලෙවි කිරීම සිදුකල වෙළෙඳුන් 186 දෙනෙකුට සහ මිල ප්‍රදර්ශනය නොකිරීම, සහල් විකිණීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම යනාදී වැරදි සම්බන්ධයෙන් වෙළෙඳුන් 479 දෙනෙකුට නඩු පැවරීමට කටයුතු කරන බව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය සඳහන් කරයි.

ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගෙන මේ වනවිට ඇප මත මුදාහැර ඇති බව එම අධිකාරිය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පෙන්වා දෙයි.

එමෙන්ම එම වැරදි සම්බන්ධයෙන් නඩු පවරා වැරදිකරුවන් වූ 22කට රුපියල් මිලියන 3.2ක පමණ දඩ මුදල් අදාළ අධිකරණ මගින් නියම කරඇති බවද පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය තොග හා සිල්ලර වෙළෙඳුන්ට දැනුම්දෙන්නේ උපරීම සිල්ලර මිලට අනුකූලව සහල් අලෙවි කළහැකි පරිදි සහල් මිලදී ගැනීම හා අලෙවි කිරීම සිදුකරන ලෙසය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්