පරිසරය රැකගැනීම සහ ඉන්ධන ගැටළුවට පිළියමක් ලෙසට ලොව ප්‍රමුඛ පෙලේ වාහන නිෂ්පාදන සමාගම් ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන නිෂ්පාදනය පුළුල් කිරීමට මේ වන විට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේ අසල්වැසි රාජ්‍ය වන ඉන්දියාවේ ප්‍රධාන පෙළේ වාහන නිෂ්පාදන සමාගම් ඉන්ධන බලයෙන් ධාවනය වන මෝටර් රථ නිෂ්පාදනය තවදුරටත් පුළුල් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවට විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර සිටියේ.

සුසූකි, ටාටා, හයිහුන්ඩායි වැනි සමාගම් ඉන්ධන බලයෙන් ධාවනය වන මෝටර් රථ නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමට තීරණය කර ඇත්තේ මෙලෙසිනි.

ඔවුන් මේ වසරේ නිෂ්පාදනය පුළුල් කිරීමට සැරසෙන මෝටර් රථ කිහිපයක් පහතින්…

එම මෝටර් රථවල මිල ගණන් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලින් මෙලෙසිනි….

 

Maruti Suzuki Ertiga – ශ්‍රී ලංකා මුදලින් 2,645,160
1.5-litre four-cylinder engine
produces 92hp and 122Nm of torque
fuel economy of 26.08km/kg
Indian Priced at Rs 9.87 lakh

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්