2021-2022 මහ කන්නයේ වී අස්වැන්න අඩුවීමක් සිදුවුවහොත්, ඒ සඳහා වන්දි මුදලක් ගෙවීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

ඒ අනුව, ගොවින් සඳහා වී කිලෝග්‍රෑම් 01ක් සඳහා රුපියල් 25ක් බැගින් ගෙවීමටයි තීරණය කර ඇත්තේ.

මේ අතර අද දිනයේ සිට වී අලෙවි මණ්ඩලය හරහා වී කිලෝග්‍රෑම් 01ක් රුපියල් 75කට මිලදී ගැනීමට කටයුතු කරන බවයි කෘෂිකර්ම ඇමති මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ සඳහන් කර සිටින්නේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්