ලබුගම සහ කලටුවාව ජලාශවල සිට කොළඹට ජලය ගෙන යනු ලබන විශාල ප්‍රමාණයේ ජල නලයක් හංවැල්ල නගරය ආසන්නයේදී අද (12) අළුයම පුපුරා ගොස් ඇත. මේ නිසා ලෝලෙවල් මාර්ගයේ රථවාහන ගමනාගමනයට බාධා සිදුව තිබේ.

නලය පිපිරීමෙන් අඩි 8ක පමණ උසට ජලය විසිරී ඇති අතර එම විශාල ජල කඳ හේතුවෙන් අවට නිවාස කිහිපයක්ද ජලයෙන් වටවී ඇත.

එබැවින් ලෝලෙවල් මාර්ගයේ කොටසක අඩි 15ක පමණ ගැඹුරට විශාල වළක් සෑදි ඇති අතර රථවාහන ගමනාගමනයට ද බාධා මතුව ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්