ලංකා IOC සමාගම ඊයේ (02) මධ්‍යම රාත්‍රිය දක්වා ත්‍රිකුණාමලය ඉන්ධන ගබඩාවෙන් ඉන්ධන නිකුත් කිරීමේ කටයුතු සිදුකර තිබෙනවා.

රටතුළ පවතින ඉන්ධන හිඟයත් සමග ලංකා IOC සමාගම විසින් සිය ඉන්ධන බෙදා හැරීමේ කටයුතු පුළුල් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති අතර ඒ අනුව අඛණ්ඩව කොළඹ ඇතුළු ප්‍රදේශවල පිරවුම්හල් සඳහා ඉන්ධන බෙදා හැරීමේ කටයුතු සිදුකරමින් පවතිනවා.

තවත් ඩීසල් සහ පෙට්‍රල් නෞකා 03ක් ඉදිරි මාස එකහමාරක කාලය තුළ දිවයිනට පැමිණීමට නියමිතව ඇති බවයි IOC සමාගම ඊයේ සඳහන් කළේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්