ලෝක වෙළඳපොලේ මෙන්ම මෙරට රන් මිලෙහි ඉහළ යාමක් වාර්තා වනවා. ලෝක වෙළඳපලේ රන් අවුන්සයක මිල මේ වනවිට සටහන් වන්නේ ඇමරිකානු ඩොලර් 1,858.68 ක් ලෙසයි.

ඒ අනුව ගතවූ සතියේ රන් අවුන්සයක මිල ඩොලර් 45කට වැඩි ප්‍රමාණයකින් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

මෙරට වෙළඳපලේ කැරට් 24ක රන් පවුමක මිල රුපියල් 124,500ක් වන බවයි වෙළෙඳුන් පවසන්නේ. එමෙන්ම කැරට් 22ක රන් පවුමක මිල සඳහන් වන්නේ රුපියල් 115, 200ක් ලෙසයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්