රුසියාවට ගුවන් මගින් යැවෙන තැපැල් භාණ්ඩ භාරගැනීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබෙනවා.

මෙරටින් රුසියාවට වාණිජමය ගුවන්ගමන් නැවැත්වීම හේතුවෙන් එම පියවර ගෙන ඇති බවයි තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න මහතා පැවසුවේ.

කෙසේවෙතත් ගුවන්ගමන් කටයුතු යථා තත්ත්වයට පත්වීමෙන් අනතුරුව රුසියාව වෙත සිදුකරන තැපැල් භාණ්ඩ ප්රවාහන කටයුතු කඩිනමින් ආරම්භ කිරීමට පියවර ගන්නා බව ද ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසුවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්