විදෙස් ගමන් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ හදිසි අවශ්‍යතාවක් නොමැති නම් එම බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට මෙම කාල සීමාවේ දී අයදුම් නොකරන ලෙස ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින බව එම දෙපාර්තමේන්තුවේ ගමන් බලපත්‍ර අංශයේ ආගමන විගමන පාලක ප්‍රියන්ත හපුආරච්චි පවසනවා.

මෙම වසර තුළ මේ දක්වා 350, 000ක් පමණ නිකුත් කර ඇතත් ඒ අතරින් විදේශ ගතව ඇත්තේ 60,000 පමණ බව ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

පවතින දත්ත දෙස බැලීමේ දී මෙය යම් කිසි රැල්ලකට සිදුවන දෙයක් බවට නිරීක්ෂණය වී ඇති බවත් හදිසි අවශ්‍යතාවක් නොමැති නම් විදෙස් ගමන් බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම ප්‍රමාද කරන ලෙසයි එම දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවට දැනුම් දෙන්නේ.

එක්දින සේවය යටතේ විදෙස් ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කළ හැක්කේ 1000 කට පමණක් වුවත් මේ වන විට එය 3000 දක්වා වැඩි කර ඇති බවත් තවදුරටත් එය වැඩි කිරීමට නොහැකි බවයි ප්‍රියන්ත හපුආරච්චි වැඩිදුරටත් පැවසුවේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්