ප්‍රධාන රාජ්‍ය ආයතන කිහිපයකට නව පත්වීම් කිහිපයක් සිදුකර තිබෙන බව වාර්තා වෙයි.

දේශිය ආදායම්  කොමසාරිස් ජනරාල් ලෙස ඩි ආර් එස් හපුආරච්චි මහතා පත්කර තිබේ. එමෙන්ම රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ලෙස පී බී එස් සී නොනිස් මහතා පත්කර තිබේ.

භාණ්ඩාගාරයේ නියෝජ්‍ය ලේකම් තනතුර සඳහා ඩබ්ලිව් ඒ සත්කුමාර මහතා පත්කර ඇති බව වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

එහිදී කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා කියා සිටියේ මෙම පත්වීම් ජනපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් අනුමත කර ඇති බවයි.

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්