රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙරට 8 වන විධායක ජනාධිපතිවරයා ලෙසට තෝරා පත් කර ගත් බවට වන ගැසට් නිවේදනය මේ වනවිට නිකුත් කර තිබේ.

ඒ පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් ධම්මික දසනායක මහතා විසිනි.

අදාළ ගැසට් නිවේදනය පහතින්,

newsmania.lk 

 

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්