අද (21) පෙරවරුවේ පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී නව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ජනාධිපති ධුරයේ දිවුරුම් දීමට නියමිතයි.

ඊයේ (20) පැවති පාර්ලිමේන්තු ඡන්ද විමසීමෙන් අනතුරුව රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙරට 08 වැනි විධායක ජනාධිපතිවරයා ලෙස තේරි පත්විය.

ජනාධිපතිවරයා ලෙස තේරී පත්වීමෙන් පසු පාර්ලිමේන්තු සභාව අමතමින් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඊයේ ඉල්ලා සිටියේ, පාර්ලිමේන්තු සංකීරණයේදී ධුරයේ දිවුරුම්දීම සඳහා තමන්ට අවස්ථාව සලසා දෙන ලෙසයි.

ඒ අනුව නව ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තු සංකීරණයේදී අද ධුරයේ දිවුරුම් දෙනු ඇත.

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්