සිරගතව සිටින රන්ජන් රාමනායක මහතා නිදහස් කිරීමට අදාල ක්‍රියාපටිපාටිය මේ වනවිට ආරම්භ කර ඇති බව අධිකරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා සදහන් කරයි.

රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ සියලු වාර්තා බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්වරයාගෙන් ඉල්ලා ඇති බවත් එම වාර්තා අධ්‍යයනය කර, නීතිපතිවරයා සමග සාකච්ඡා කිරීමෙන් පසු ඔහු නිදහස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සිය නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරන බවත් අමාත්‍යවරයා සදහන් කරයි.

ඉන් අනතුරුව වැඩබලන ජනාධිපතිවරයා විසින් රන්ජන් රාමනායක මහතා නිදහස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගනු ඇති බව වැඩිදුරටත් සදහන් වේ.

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්