රාජ්‍ය ආයතන මෙන්ම අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට අදාළව නව චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරන බව රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි

මේ අනුව එම චක්‍රලේඛය එළඹෙන සඳුදා (20) සිට ක්‍රියාත්මකය. ඉහත ක්ෂේත්‍රයන්හි කාර්යමණ්ඩල සඳහා සති 2ක කාලයක් නිවසේ සිට රාජකාරී කිරීමට අවස්ථාව එමගින් සැලසේ.

කෙසේ නමුත් මෙම ක්‍රියාමාර්ගය අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා අදාළ නොවන බව වැඩිදුරටත් සඳහන් වෙයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්