රාජ්‍ය සේවකයින්ට මෙරටදීම පෞද්ගලික රැකියා සඳහා යොමුවීමට පහසුකම් ලබා දිය හැකි ද යන්න සොයා බැලිම සඳහා විශේෂ කමිටුවක් පත් කර තිබෙනවා.

වසර 5 ක වැටුප් රහිත නිවාඩු මත රාජ්‍ය සේවකයින්ට පෞද්ගලික අංශයේ හෝ වෙනත් රැකියාවක නියුක්ත වීම සඳහා අවසර දිය හැකි ද යන්න මෙහිදි අධ්‍යයනය කරන බවයි රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ ලේකම් එම්. එම්. පී. කේ. මායාදුන්නේ පවසා සිටින්නේ.

පත් කළ කමිටුවට සාමාජිකයින් 7 දෙනෙකු ඇතුළත් වන අතර සති දෙකක් ඇතුළත එම කමිටුව මඟින් වාර්තාවක් සකස්‍ කොට එය රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා වෙත යොමු කිරීමට නියමිතයි.

පසුව එහි නිර්දේශ කඩිනමින් කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත යොමු කිරීමට නියමිතව ඇති බවයි වැඩිදුරටත් වාර්තා වන්නේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්