රජයේ සියලු මුද්රිත සහ විද්යුත් මාධ්ය ආයතන ප්රධානීන්ට ඉල්ලා අස්වන ලෙසට ජනමාධ්ය අමාත්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා විසින් දැනුම් දී තිබෙනවා.

ඒ අනුවයි අද පස්වරුවේ ස්වාධීන රූපවාහිනි සේවයේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ නිරෝෂන් ප්රේමරත්න මහතා සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වුණේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්