ජල පාරිභෝගිකයන් ලක්ෂ 06 කට වැඩි පිරිසක් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලයට රුපියල් කෝටි 720 කට වැඩි මුදලක් පසුගිය වසරක පමණ කාලයේදී ගෙවීම පැහැර හැර ඇතැයි එම මණ්ඩලය පවසනවා.

එම හිඟ මුදල නිසා මණ්ඩලය දැඩි මූල්‍ය දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණදී සිටින අතර සේවකයන්ට වැටුප් ගෙවීම පවා මේ හේතුවෙන් විශාල ගැටලූවක්වී ඇති බවයි එම මණ්ඩලයේ සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී (අයකිරීම්) ඒකනායක වීරසිංහ පැවසුවේ.

මෙම හිඟ මුදල නිසා මණ්ඩලය දැඩි මූල්‍ය දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණදී සිටින අතර සේවකයන්ට වැටුප් ගෙවීම පවා මේ නිසා ලොකු ගැටලූවක්වී ඇතැයිද ඔහු සඳහන් කළේ.

මෙරට සමස්ත ජල පාරිභෝගිකයන් සංඛ්‍යාව විසිහත් ලක්ෂයකට අධික ජල පාරිභෝගිකයන්ගෙන් 75,000 කට වැඩි පිරිසක් වසරකට වැඩි කාලයක් තිස්සේ ජල බිල්පත් ගෙවා නැතැයි මණ්ඩලයට තොරතුරු අනාවරණයවී ඇත.

ජල බිල්පත් ගෙවීම පැහැර හැර ඇති ජල පාරිභෝගිකයන්ගෙන් එම හිඟ මුදල් කඩිනමින් අයකර ගැනීමට ජල සම්පත් මණ්ඩලය මේ දිනවල කටයුතු කරගෙන යන බවත්, මාස හයකට වඩා ජල බිල්පත නොගෙවා පැහැර හැර සිටින ජල පාරිභෝගිකයන්ට පළමු අදියර යටතේ රතු බිල්පත් යැවීමට කටයුතු කරන බවද සඳහන් කර සිටියේ.

එකවර බිල්පත් ගෙවීමට නොහැකි නම් මණ්ඩලය සමඟ සාකච්ඡා කර කොටස් වශයෙන් ගෙවීමටද අවස්ථාව සලසා ගත හැකි බවත් එවැනි සහන ලබාදී තිබියදීත් හිඟ බිල්පත් දිගින් දිගටම නොගෙවන්නේ නම් ඔවුන්ගේ ජල සැපයුම විසන්ධි කිරීමට පියවර ගන්නා බව ජල සම්පත් මණ්ඩලය පවසනවා.

මේ අතර ජල ගාස්තු වසර 10කින් පමණ සංශෝධනය වී නැතැයි පවසන එම මණ්ඩලය මේ තත්ත්වය යටතේ මණ්ඩලයේ සේවක සේවිකාවන්ට වැටුප් ගෙවීම ඇතුළු කටයුතු පවත්වාගෙන යෑම ඉතා දුෂ්කරවී ඇතැයි සඳහන් කර සිටියේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්