මුදල් අමාත්‍ය ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවේ නව සභාපතිවරයා ලෙස ජනාධිපති නීතිඥ රොනල්ඩ් පෙරේරා මහතා පත් කර තිබේ.

රොනල්ඩ් පෙරේරා මහතා වසර හතර හමාරක කාලයක් ලංකා බැංකුවේ සභාපතිවරයා ලෙස ද කටයුතු කර ඇත.

ජනාධිපති නීතිඥ රොනල්ඩ් පෙරේරා මහතා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස ද කටයුතු කරයි.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්