දැනට පවතින ආණ්ඩුව ඉදිරි වසර දෙකහාමාර තුළ ස්ථිරව ක්‍රියාත්මක වන බවත් යළි මැතිවරණයක් පැවැත්වෙන්නේ ඉන් පසුව බවත් අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර සදහන් කරයි.

මේ වනවිට දේශපාලන ස්ථාවරත්වය අද රටේ පාර්ලිමේන්තුව හරහා ලබා දී තිබෙන බවත් පෙන්වා දුන් ඔහු කියා සිටියේ ස්ථාවර රාජ්‍ය පවතින ආණ්ඩුව ඉදිරි අවුරුදු දෙකහමාර දක්වා ස්ථිරව ක්‍රියාත්මක වන බවයි.

එමෙන්ම රාජ්‍ය ස්ථාවර නොමැති නම් ආර්ථිකය ගොඩනැගිය නොහැකි බව ඔහු සදහන් කරයි.

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්