2022 වසරේ මුල් මාස පහ තුළ පුද්ගලයන් 288,645 දෙනෙකු විදේශ ගමන් බලපත්ර ලබාගෙන ඇති බව ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ආර්ථික අර්බුද හේතුවෙන් බොහෝ පිරිසක් විදේශ රැකියා සඳහා යොමුවී ඇති බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුවේ මාධ්ය ප්රකාශක පියුමි බණ්ඩාර පවසන්නේ.

මේ වසරේ ජනවාරි මාසයේ දී විදේශ ගමන් බලපත්ර 52,278 ක් ලබාගෙන ඇති අතර පෙබරවාරි මාසයේ දී 55,381 ක්, මාර්තු මාසයේ දී 74,890 ක්, අප්රේල් මාසයේ දී 53,151 ක් සහ මැයි මාසයේ දී 52,945 ක් ලබාගෙන ඇති බවයි ඇය වැඩිදුරටත් පැවසුවේ.

පසුගිය වසරේ (2021) මුළු කාලය සඳහාම නිකුත් කර ඇත්තේ විදේශ ගමන් බලපත්ර 382,506ක් පමණයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්