22 වන පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලේ පිරිමි මීටර් 100 අංශයේ මූලික වටයේ තරගයෙන් ප්‍රථම ස්ථානය දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවේ සුපිරි ධාවන ශූර යුපුන් අබේකෝන් අද සමත් වී ඇත.

ඒ තත්පර 10.6 ක කාලයක් තුළ මීටර් 100 තරග ඉසව්ව නිම කරමිනුයි.

ඒ අනුව අවසන් පූර්ව වටය සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ නයුපුන් අබේකෝන් හෙට දිනයේ ඒ සඳහා තරග වදිනු ඇත.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්