හෙට (14) අළුයම 5 දක්වා ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මුළු දිවයිනටම ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇත.

වැඩබලන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ හට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් ලැබෙන බලතල ප්‍රකාරව මෙම නියෝගය පනවා ඇති අතර, එහිදි ජනතාවට ලිඛිත අවසරයක් නොමැතිව පොදු ස්ථානවල, ප්‍රසිද්ධ මාර්ග, මුහුදු වෙරළවල් හා උද්‍යාන වැනි ස්ථාන අසළ ගැවසීම තහනම් වේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්