මුව ආවරණ පැළඳීම ඉවත් කිරීමට වන්නේ මේ වනවිට සිදුකරගෙන යන වැඩපිළිවෙලේ අවසානය ලෙසට බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අසේල ගුණවර්ධන පවසනවා.

අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කර සිටියා.

එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අසේල ගුණවර්ධන,

“මාස්ක් එක අපිට අයින් කරන්න වෙන්නේ අපගේ මේ කර්තව්‍යයේ අවසානය විදියට. අපි ඊට කලින් මේ දැනට තිබෙන බූස්ටර් මාත්‍රාව ඉලක්කගත කණ්ඩායම මිලියන 14.1ක් ඉන්නවා ඒ 14.1ටම මේ බූස්ටර් මාත්‍රාව දීලා එතකොට තමයි අපිට යම් කිසි ප්‍රතිශක්තිකරණයක් මේ රෝගයට විරුද්ධව අපිට සමාජයේ තියෙනවා කියලා යම් කිසි තහවුරුවත් ලබා ගන්න පුලුවන්. ප්‍රාථමික ප්‍රතිශක්ති කරණය සහ බූස්ටර් මත්‍රාවත් එක්ක මාත්‍රා 3ක් අරගෙන සම්පූර්ණ ප්‍රතිශක්තිකරණයක් කර ගත්තොත් මීට වැඩිය අපි දලා තියෙන සීමාවන් අපිට තවත් ලිහිල් කරන්න පුලුවන්.”

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්