හම්බන්තොට ඉදිකරන ලද මාගම්පුර වරායේ ඉදිකිරීම් සඳහා යොදාගෙන තිබෙන ණය ප්‍රමාණය රජයේ විදේශ ණය ප්‍රමාණය තුළ ඇතුළත් කොට නොමැති බවට කෝප් කමිටුව හමුවේ අනාවරණය විය.

අදාළ විගණන වාර්තා සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ නිලධාරීන් ඊයේ (22) කොප් කමිටුව හමුවට කැඳවා තිබුණි.

ඒ 2019 සහ 2020 වර්ෂයන්වලට අදාළව කරන ලද විගණනයන් සම්බන්ධයෙනි.

කෝප් කමිටුවේ, සභාපති, මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහතා,

“හම්බන්තොට වරාය ඉදිකිරීම සඳහා ලබාගෙන තිබූ විදේශ ණය වලින් 2017 නොවැම්බර් 30 වැනිදා අධිකාරියේ ගිණුම්වල පැවැති රු.බි 147ක් ණය හා පොලි ශේෂය සහ රු.මිලියන 31,545ක විදේශ විනිමය පරිවර්තන අලාභය මහා භාණ්ඩාගාරයේ එකඟතාවයකින් කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතියකින් තොරව අධිකාරිය විසින් මූල්‍ය ප්‍රකාශන වලින් ඉවත්කර තිබුණි. රජයේ කිසිදු ගිණුමක එම මුදල ඇතුළත් කර නොතිබුණි. ඒ අනුව මහ භාණ්ඩාගාරයේ විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් 2017 වසරේ ණය වාරික සහ පොලී ගෙවා තිබු අතර 2021 වසර සඳහා විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබු ලේඛන අනුව, 2021 දෙසැම්බර් 31 වැනි දිනට ගෙවිය යුතු ශේෂය රු.බි 165.4ක මුදලක් තිබු බව කියනවා. අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.8ක මුදලක්.”

“හැබැයි එතන විගණනයේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ණය ගෙවීම සිදුකළාට, ඒක ගිණුමක් හරහා නෙවෙයි යන්නේ. කිසිදු ශේෂ පත්‍රයක මෙය ණය පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුවේ ණය ඇතුළතට මේක සඟවලා. ආණ්ඩුවේ ණය මේක ගෙවනවා. වාර්ෂිකව ගෙවනවා. නමුත් ඒක සැඟවිලා තියෙන්නේ.”

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්