රජය සහ මහ බැංකුව විසින් ක්රියාත්මක කර ඇති වත්මන් විනිමය අනුපාතික සැකැස්ම හේතුවෙන් දේශීය විදේශ විනිමය වෙළෙඳපොළේ ස්ථාවරත්වයක් ළඟා කරගෙන ඇති බව ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව පවසනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මහ බැංකුව පෙන්වා දෙන්නේ, වත්මන් විනිමය අනුපාත සැකැස්ම හේතුවෙන් බැංකු පද්ධතියට විදේශ සේවා නියුක්තිකයන්ගේ ප්රේෂණ ගලා ඒම වේගවත් වී ඇති බවයි.

වත්මන් විනිමය අනුපාතික සැකැස්ම, පසුබිම, මේ දක්වා ඇති වූ ධනාත්මක බලපෑම සහ අපේක්ෂිත ප්රතිඵල යන මැයෙන් මහ බැංකුව නිකුත් කර ඇති අදාළ නිවේදනය මඟින් පෙන්වා දී ඇත්තේ මේ වසරේ අප්රේල් මාසයට සාපේක්ෂව මැයි මාසයේ දී ආනයන වියදම කැපී පෙනෙන ලෙස අඩු වී ඇති බවයි.

දේශීය විදේශීය විනිමය වෙළෙඳපොළේ මෙම වර්ධනයන්, අනෙකුත් බහු පාර්ශ්වික සහ ද්වී පාර්ශ්වික හවල්කරුවන්ගෙන් මූල්ය පහසුකම් ලබාගැනීම සඳහා වන සාකච්ඡා ද ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල සමග කාර්ය මණ්ඩල මට්ටමේ ගිවිසුමකට එළඹීමේ ප්රගතිය මඟින් තවදුරටත් තහවුරු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව මහ බැංකුව වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙනවා.

කෙසේවෙතත් ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල සමග ගිවිසුම් ගත වීම තවදුරටත් ප්රමාද වනු ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පැවසුවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්